Doelstelling

De coronacrisis heeft de Vlaamse woonzorgcentra volop in de schijnwerpers geplaatst. Iedereen was getuige van prachtige momenten van solidariteit en empathie. Maar de aandacht heeft ook geleid tot het urgente besef dat we in de toekomst onze (residentiële) ouderenzorg anders moeten organiseren.

Uiteraard is er de voortschrijdende vergrijzing (de babyboomgeneratie is inmiddels ruim 65 geworden) die zal leiden tot toenemende zorgnoden. Maar er is meer: vandaag hebben mensen, en dus ook wat oudere mensen, totaal andere verwachtingen, zelfs eisen ten aanzien van de zorg die ze willen krijgen. Veel meer dan vroeger willen ze de regie over hun zorg zoveel en zolang mogelijk zelf in handen houden. Men kijkt wat argwanend naar de wijze waarop vandaag in Vlaanderen woonzorg wordt georganiseerd en aangeboden. Kan dit echt niet anders?

Integro wil, als grootste Limburgse non-profit groep voor residentiële ouderzorg, deze uitdaging aangaan. En wel op een nooit eerder vertoonde wijze. Ze wil de rechtstreeks betrokkenen, de mogelijk toekomstige bewoners, grofweg de groep ouderen tussen 65 en 75 jaar (de babyboomgeneratie), in het centrum plaatsen van een denkoefening over de woonzorg van morgen.

Integro zet, van begin november 2021 tot midden maart 2022, een breed participatief traject op waar elke Limburgse babyboomer aan kan deelnemen. De startvraag van dit traject is eenvoudig: als je zelf aan de ontwerptafel zou zitten van de toekomstige residentiële ouderzorg, welke tekening zou dan op het blad verschijnen? Het is een traject in 2 fases: één in de diepte (Groep van 30) en één in de breedte (Het brede online debat).

Integro wil het resultaat van deze oefening gebruiken om hun toekomstige keuzes m.b.t. nieuwe bouwprojecten, nieuw te ontwikkelen zorgaanbod… te bepalen. Maar ze zullen de resultaten niet alleen voor zichzelf te houden. Met dit project wil Integro ook andere woonzorgaanbieders in Vlaanderen en uiteraard de Vlaamse overheid inspireren om tijdig op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en modellen voor de toekomstige ouderenzorg.