Groep van 30

De ‘Groep van 30’ is de eerste grote fase van het project “Room with a view. Denk mee over woonzorg van morgen”.  In een traject van 4 workshops, 3 workshops van een ½ dag en 1 van een volledige dag, gaan we met een diverse groep mensen aan de slag om samen leidende principes te formuleren waaraan residentiële zorgvormen voor ouderen in de toekomst moeten voldoen.   

De agenda voor de 4 workshops is als volgt:

  • In een eerste workshop, op 12 november, maakt de “Groep van 30” kennis met elkaar.  We bieden een zicht op de toekomstige uitdagingen en verbinden die met eigen ervaringen. Wat zal de impact zijn van de vergrijzing op de vraag naar zorgen? Welke noden en vragen zullen er zijn? Wat betekent zoiets voor de noodzakelijke financiële investeringen… We eindigen deze voormiddag met een vooruitblik op de 2de workshop.
  • Tijdens de 2de workshop, op 7 februari zitten de deelnemers zelf aan de ontwerptafel.  Een reeks van creatieve oefeningen stimuleert hen om breed en open na te denken over hun toekomst, waarbij ze zich niet laten afremmen door hedendaagse praktijken en zienswijzen.  Op het einde van deze dag hebben de 30 deelnemers een aantal duidelijke beelden gecreëerd van hoe zij woonzorg in de toekomst zien.
  • De derde workshop, op woensdag 23 februari, zal deze dromen verder onderzoeken: wat zit er achter deze beelden van verlangens en verwachtingen, wat vindt men echt belangrijk als men stilstaat bij de toekomstige organisatie van woonzorg?
  • In de 4de workshop, tot slot, op maandag 14 maart, brengen we alles samen in een set van helder gedefinieerde ontwerpprincipes, rijkelijk geïllustreerd met elementen uit de geformuleerde droombeelden van de 2de workshop.