Groep van 30

De ‘Groep van 30’ is de eerste grote fase van het project “Room with a view. Denk mee over woonzorg van morgen”.  In een traject van 4 workshops, 3 workshops van een ½ dag en 1 van een volledige dag, gaan we met een diverse groep mensen aan de slag om samen leidende principes te formuleren waaraan residentiële zorgvormen voor ouderen in de toekomst moeten voldoen.   

De agenda voor de 4 workshops is als volgt:

  • In een eerste workshop, op vrijdagvoormiddag 12 november (van 9.00u tot 13.00u), maakt de “Groep van 30” kennis met elkaar.  We bieden een zicht op de toekomstige uitdagingen en verbinden die met eigen ervaringen. Wat zal de impact zijn van de vergrijzing op de vraag naar zorgen? Welke noden en vragen zullen er zijn? Wat betekent zoiets voor de noodzakelijke financiële investeringen… We eindigen deze voormiddag met een vooruitblik op de 2de workshop.
  • Tijdens de 2de workshop, op donderdag 2 december (van 9.00u tot 17.00u), zitten de deelnemers zelf aan de ontwerptafel.  Een reeks van creatieve oefeningen stimuleert hen om breed en open na te denken over hun toekomst, waarbij ze zich niet laten afremmen door hedendaagse praktijken en zienswijzen.  Op het einde van deze dag hebben de 30 deelnemers een aantal duidelijke beelden gecreëerd van hoe zij woonzorg in de toekomst zien.
  • De derde workshop, op woensdagvoormiddag 22 december (van 9.00u tot 13.00u), zal deze dromen verder onderzoeken: wat zit er achter deze beelden van verlangens en verwachtingen, wat vindt men echt belangrijk als men stilstaat bij de toekomstige organisatie van woonzorg?
  • In de 4de workshop, tot slot, op dinsdagvoormiddag 11 januari (van 9.00u tot 13.00u), brengen we alles samen in een set van helder gedefinieerde ontwerpprincipes, rijkelijk geïllustreerd met elementen uit de geformuleerde droombeelden van de 2de workshop.

De 4 workshops gaan allemaal door in het nieuwe gebouw van Integro vzw in Hasselt, het voormalige Skondras-gebouw, Kempische steenweg 555 in Hasselt.

Als u zich inschrijft, maakt u kans op deelname aan de “Groep van 30”.  In de samenstelling van deze groep, streven we een zo groot mogelijke diversiteit na: op het vlak van leeftijd, geslacht, origine, regio…. We willen u ook vragen om kort de reden te omschrijven waarom u aan dit proces wil deelnemen.  Motivaties kunnen immers verschillen en het is goed om ook op dit vlak diversiteit na te streven. 

Uw inschrijving betekent dat u zich engageert om aan alle workshops deel te nemen, het is dus niet mogelijk om voor 1, 2 of 3 workshops in te schrijven.  Het is echt “samen uit, samen thuis”.  De inschrijvingen lopen tot vrijdag 29 oktober om 22u00.  Ten laatste woensdag 2 november krijgt u van ons een bericht of u geselecteerd bent.  De verdere praktische info volgt dan in de dagen erna.