Terug naar overzicht

Zelfstandigheid en geborgenheid

Het toekomstig woonzorgconcept moet enerzijds geborgenheid en veiligheid bieden, maar anderzijds bewoners zoveel mogelijk in staat stellen om voor zichzelf te beslissen, hen zoveel mogelijk zelfstandig en autonoom laten leven, inclusief de mogelijkheid om nog contacten te hebben buiten het woonzorgcentrum.

Deze ideeën werden reeds ingediend