Participatief binnen een duidelijk kader

Bewoners moeten ondersteund met een onafhankelijk woordvoerder

Beschrijving

Eerst is er een hiërarchieprobleem tussen bewoner en medewerker/woonzorgcentrum. Daarnaast kan niet iedere bewoner zijn/haar vraag, suggestie of advies voor de vuist formuleren. Zou een onafhankelijk, neutraal en deskundig begeleider/hulpverlener niet het procès van inspraak moeten begeleiden? Dat begint met zoeken met bewoner wat hij/zij wil, wat zij daar zelf voor wil inzetten (tijd, énergie, financies,...) om dit dan in de bewonersraad In te brengen. Tot slot bewonersraad is niet "vragen staat vrij" maar wat willen we en kunnen we er samen van maken.