Terug naar overzicht

Onderling helpen stimuleren door verschillende leeftijden samen te brengen

Het toekomstig woonzorgconcept zet in op onderlinge zorg, het wederzijdse kleine helpen.  Het realiseert een generatiemix waarbij jongere generaties – zowel jonge gezinnen als jongere senioren die minder zorgbehoevend zijn – in gemeenschap kunnen leven met oudere/meer zorgbehoevende senioren.