Onderling helpen stimuleren door verschillende leeftijden samen te brengen

Bewoners in contact brengen met andere generaties en elkaar helpen en respecteren.

Beschrijving

Bewoners in contact brengen met jonge mensen: Lagere schoolkinderen bezoeken hen en praten,zingen ,dansen bvb 1x per week/maand Pubers doen samen met de bewoners activiteiten: babbelen over vroeger en nu, samen wandelen,genieten van muzikale optredens ( met evenveel aandacht voor het puberaal leven als het leven in het wzc)