Ervaring van kleinschalig wonen

Als bewoner moet niet te pas en te on pas geconfronteerd met bezoekers/kijkers/nieuwsgierige derden. Groepsactiviteiten moeten op gescheiden plaats.

Beschrijving

Wonen en leven in een nieuwe thuis moet vertrekken vanuit de bewoner. Zijn/haar levensloop moet zo gestroomlijnd mogelijk Verder gezet. Wonen op maat van fysieke mogelijkheden en beperkingen. De zorg, groepsactiviteiten, thérapie, sluiten daar op aan. Dit naadloos wat aanbod betreft. Bewoners moeten wat bezoek betreft enkel met de door hen gewenste bezoekers contact hebben. Zij moeten niet in hun afhankelijk zijn versterker worden door de "zogezegde gezonde bezoekers". Ontspanning en contacten en activiteiten moeten aansluiten op de levensloop van iedere bewoner.