Terug naar overzicht

Flexibel inspelen op veranderingen

Het toekomstig woonzorgcentrum moet in staat zijn om dagelijks in te spelen op de zaken zoals ze zich aandienen en te veranderen wanneer dit nodig is.  Niet rigide vasthouden aan procedures en structuur, maar soepel inspelen op veranderingen.