Terug naar overzicht

Veilige gegevensdeling

Het toekomstig woonzorgsysteem deelt op een veilige manier gegevens m.b.t. de situatie van haar bewoners met familie, vrienden en mantelzorgers via hiervoor geschikte systemen.