Voldoende en breed gekwalificeerd personeel

Voldoende en breed gekwalificeerde medewerkers

Beschrijving

Versnippering in bevoegdheden (logistiek, zorgkundige, verpleegkundige, ergotherapeute ..) komt soms chaotisch en onduidelijk over. Bij wie moet ik zijn met welke vraag ? Eigenlijk heb ik daar als bewoner niet direct een boodschap aan. Kan dit niet eenvoudiger ? In het huidige systeem communiceert de huisarts meer met het WZC dan met de bewoner/mantelzorger. Best beter stroomlijnen. Positieve zorg en aandacht voor alle medewerkers door beleid WZC Competenties personeel ook gericht op welbevinden, welzijn niet enkel op lichamelijk of medische vlak. Kleinere, compacte en stabiele personeelsploegen opdat gezichten bekend en vertrouwd kunnen worden.